Een praktische gids voor het kopen van de juiste banden - Hoe kan men de fabricagedatum van een band achterhalen?

Hoe kan men de fabricagedatum van een band achterhalen?

Koop de juiste banden Julien

Wilt u er zeker van zijn dat de banden die u wilt kopen niet al sinds lange tijd in het magazijn van het verkooppunt liggen? Zoek dan naar de DOT code op de zijwand van de band: deze geeft het jaar en de maand van fabricage weer.

DOT markering op de zijkant van de autoband Hoe een DOT markering lezen? - Foto credits © : Rezulteo

De fabricagedatum staat, met overige gegevens, op de zijwand van de band vermeld. De datum maakt deel uit van de door het ministerie van Verkeer van de Verenigde staten (Department of Transportation, of DOT) vereiste identificatiecode. Alle fabrikanten hebben deze norm voor de traceerbaarheid van banden overgenomen.

De DOT code bestaat uit drie groepen van vier alfanumerieke karaktertekens.

  • De eerste twee codes duiden de fabrikant en de fabriek aan;
  • De derde code geeft de fabricagedatum weer: 
     de twee eerste cijfers geven de week van de productie weer;
     de twee laatste geven het jaar van productie weer.

    > Bijvoorbeeld: 0410 betekent dat de band gefabriceerd werd in de 4e week van het jaar 2010

Wij raden u aan banden te kopen die minder dan twee jaar terug gefabriceerd werden.