Praktische gids over het bandenlabel - Het label zegt niet alles

Het label zegt niet alles

Het bandenlabel: de gebruiksaanwijzing Julien T

Het Europese bandenlabel is gebaseerd op drie criteria: de rolweerstand, het remmen op natte wegen en het externe rolgeluid. Hoewel dit een hele vooruitgang is, geeft het geen volledig overzicht van de bandenprestaties. Het is dan ook nodig te informeren naar de overige factoren zoals de duurzaamheid en het remmen op droge wegen.

Het tonen van de bandenlabel criteria Is het Europese bandenlabel compleet? - Foto credits © : Rezulteo

Ondanks de belangrijke rol binnen de veiligheid en het brandstofverbruik, wordt de band door de gemiddelde automobilist gezien als een weinig interessante uitrusting. Als de banden vervangen moeten worden, laat deze de keuze vaak over aan de garagehouders of maakt hij gebruik van de weekaanbieding zonder de tijd te nemen de prestaties van de diverse producten met elkaar te vergelijken.

Het instellen van het Europese bandenlabel in de verkooppunten draagt eraan bij hier verandering in te brengen. Dankzij de toegekende cijfers voor bandenprestaties, gebaseerd op drie criteria – rolweerstand, remmen op natte wegen en extern rolgeluid – kan de consument voortaan zelf de banden vergelijken die met zijn behoeften en budget overeenkomen. 

 

15 criteria voor de in de vakbladen gepubliceerde tests

Deze maatregel is een hele vooruitgang voor de klantinformatie. Er moet echter rekening gehouden worden met overige criteria om de daadwerkelijke prestaties van een band te kunnen evalueren. Autobladen en fabrikanten wijzen hier dikwijls op.

De vakpers benadrukt dat de bandentests die ze in hun rubrieken publiceren een vijftiental criteria omvatten. De autofabrikanten bevestigen op hun beurt tot 50 verschillende eigenschappen te meten om de prestaties van hun prototypes te testen.

Met welke overige criteria, die niet op het bandenlabel staan, moet men bij het vervangen van banden rekening houden? Hieronder drie overige punten die door het merendeel van de fabrikanten als belangrijk beschouwd worden:

  • De duurzaamheid. Als men rekening wil houden met de economische en milieu-impact van de band, komt dit criterium net na de rolweerstand. Een band, die langzaam en regelmatig afslijt, gaat bijvoorbeeld een jaar langer mee dan overige banden.
  • Grip in bochten. Wat betreft de veiligheid, is dit een zeer belangrijke factor. Volgens de leerstoel der verkeersongevallen van de universiteit van Dresden, vindt 25% van de ongelukken plaats in bochten.
  • Remmen op droge wegen. In tegenstelling tot wat men denkt, vindt 70% van de ongelukken, volgens de experts van de universiteit van Dresden, plaats op droge wegen. Het is dus van groot belang naast de criteria van het Europese bandenlabel, ook dit punt mee te laten wegen.

We kunnen natuurlijk overige, eveneens interessante criteria toevoegen: weerstand tegen aquaplaning, stabiliteit op hoge snelheid, reactievermogen op droge wegen, absorptie van hobbels in de weg, … 

 

13 criteria op Rezulteo 

Waar kunt u informatie over de prestaties vinden die niet op het nieuwe label vermeld staan?

U kunt bijvoorbeeld de voor de vakbladen of de autoclubs door onafhankelijke testinstituten (TÜV SÜD, Adac…) uitgevoerde tests raadplegen.

U kunt tevens de banden informatiebladen op onze website bekijken (tab Tests en proeven). Om een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen, hebben wij een beoordelingssysteem voor bandenprestaties opgezet, gebaseerd op de in de Europese autobladen gepubliceerde tests. Onze berekeningsmethode groepeert de resultaten van deze tests en weegt ze tegen elkaar af waarbij 9 prestaties voor zomerbanden en 13 voor winterbanden onder de loep worden genomen. Een goede reden om een kijkje op Rezulteo te nemen alvorens uw banden aan te schaffen!