Praktische gids voor een goed onderhoud van uw banden - Montage van de banden: de na te leven regels

Montage van de banden: de na te leven regels

Onderhoud uw banden Julien T

Probeer nooit zelf uw banden te monteren. Laat deze handeling over aan uw montagecentrum of uw dealer. Ze kunnen tevens de banden verwisselen, de uitlijning en de geometrie van de wielen afstellen.

Professionele montage van banden Professionele montage van banden - Foto credits © : All Rights Reserved

Het monteren van banden op velgen is moeilijker dan u denkt. Dit moet worden toevertrouwd aan een specialist die bekend is met de montageprocedures en over de geschikte werktuigen beschikt. Deze controleert met name de volgende punten:

  • Naleving van de aanwijzingen van de constructeur: profiel, maten (breedte, hoogte, diameter), snelheids- en laadindex.
  • Keuring van het aspect aan de buiten- en binnenzijde van de band om eventuele afwijkingen op te sporen.
  • Naleving van de montageprocedures: demontage, uitlijnen en oppompen van de band, vervangen van het ventiel; zonder het naleven van de montage-instructies te vergeten (draai- of montagerichting).
  • Naleving van aan bepaalde banden verbonden bijzonderheden: smalle zijwanden, run flat, zelfdichtend rubber,…

Montageregels

Bij het monteren van nieuwe banden op uw auto, moeten er bepaalde basisregels worden nageleefd.

Als u slechts één band vervangt:

  • Moet deze hetzelfde profiel (richtingsgebonden, asymmetrisch, enz), dezelfde maten en dezelfde laad- en snelheidsindexen hebben als de te vervangen band.
  • Mag het slijtageverschil met de band op dezelfde as niet meer dan 5 mm bedragen.

Als u twee banden vervangt:

  • Laat de banden op de achteras monteren. Hoewel de meeste voorbanden sneller afslijten dan de achterbanden, hebben talloze tests uitgewezen dat het eenvoudiger is de vooras onder controle te houden dan de achteras.

Door de nieuwe banden aan de achterzijde te monteren verkrijgt u:

  • beter weggedrag in bochten op natte wegen
  • een verhoogde veiligheid

De tip van rezulteo: laat systematisch het ventiel vervangen. Het ventiel is van essentieel belang voor de luchtdichtheid van de band en raakt mettertijd, hoofdzakelijk door de centrifugale kracht, verouderd. 

Lees ook

>> Uitlijnen van de wielen en afstellen van de geometrie.

>> Controleer tevens het reservewiel

>> Bandenspanning: elke maand te controleren

>> Hoe kunt u de slijtage van een band meten?

>> Weet abnormale slijtage te herkennen

>> Verwissel uw banden om de slijtage ervan te beperken

>> Wanneer moeten de banden vervangen worden?