Tests om de prestaties van banden te evalueren - Banden onder de loep

Banden onder de loep

Bandentests Julien

De banden van onze voertuigen worden vóór de productie aan talloze tests onderworpen. Ze worden geanalyseerd onder alle omstandigheden: op een circuit, op de weg en vervolgens grondig onderzocht door geavanceerde machines. Alle kenmerken worden nauwkeurig onderzocht, van de rolweerstand, het rolgeluid, de grip tot de slijtage, … Hieronder een beknopt overzicht.

Test slijtvastheid van een autoband Het testen van de slijtvastheid van een autoband - Foto credits © : Rezulteo

Duurzaamheidstest

Deze test meet de bestendigheid tegen belasting en overbelasting op de lange termijn, ongeacht de weersomstandigheden. De tests reproduceren gewone en ongewone rijsituaties. De tests worden tevens uitgevoerd op machines die de banden afschilferen om de beschadigde banddelen beter te kunnen bestuderen. Vervolgens worden de monsters van de voor de band gebruikte rubbersoorten door chemische experts in een laboratorium onderzocht.

 

Rolweerstandtest

- Het verbruik op stabiele snelheid: 2 identieke voertuigen voorzien van banden met een verschillende rolweerstand rijden op dezelfde snelheid. Wij kunnen waarnemen dat een verlaging van de rolweerstand tot een verlaging van het brandstofverbruik leidt.

- De rolweerstand kan ten slotte gemeten worden op een machine die de gebruiksomstandigheden van de band nabootst en rekening houdt met de belasting en de druk. De machine laat de band draaien en meet de benodigde kracht om de band in beweging te houden. Deze kracht komt overeen met de rolweerstand.

 

Slijttest

Deze tests analyseren de slijtbestendigheid van het rolvlak en dus het kilometerrendement van de band. Deze worden in een reële situatie uitgevoerd door identieke voertuigen die op constante wijze heel Frankrijk doorkruisen. Na duizenden kilometers worden de prototypes ingezameld, gereinigd en het rubber gemeten. De metingen worden vervolgens geregistreerd. Ten slotte moeten de prestaties geanalyseerd en vergeleken worden om de technische keuzes te bevestigen. Om praktische en economische redenen worden deze tests soms op machines uitgevoerd die de wegomstandigheden zo getrouw mogelijk nabootsen.

 

Geluids- en comforttest

Deze worden op een circuit of buiten een circuit om uitgevoerd, op vrij wel alle types wegen. Op een stroef en ruw wegdek, dat het mogelijk maakt het geluid in de auto en het algemene comfort te testen. Vervolgens op een glad oppervlak dat met name het geluid van het bandprofiel benadrukt, dat met specifieke apparaten gemeten wordt. We kunnen tevens obstakels op de weg plaatsen (metalen staafjes) waarmee gecontroleerd wordt of de banden de hobbels en oneffenheden opvangen. En dankzij de controlepistes voorzien van langs de rand van de weg geplaatste sensors, kunnen we ten slotte het externe geluid en het geluidsoverlast voor de omliggende bewoners analyseren. Deze prestaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

 

Rem- en griptest

Allereerst wordt de overlangse grip opgemeten, die van belang is bij het minderen van snelheid tijdens een noodremming in een rechte lijn. Hiervoor wordt er een voertuig op gang gebracht op een droge of natte piste om vervolgens hard te remmen. De door het voertuig afgelegde afstand tijdens het remmen meet de prestaties van de geteste band/voertuig opstelling. Hierna wordt de zijwaartse grip opgemeten, die de capaciteit van het voertuig uitdrukt om een rondlopend traject te volgen op natte wegen. Het voertuig wordt vervolgens onderzocht in omstandigheden op de grens van de grip. Er worden tevens aquaplaning situaties (waterplas van 7 mm) geanalyseerd om de capaciteit van het voertuig om het traject te volgen te bestuderen. Met deze uitgevoerde tests kunnen de fabrikanten beslissen over de te gebruiken assemblage van halffabrikaten om de uiteindelijke band te vormen. Dezelfde tests kunnen op gebruikte banden worden uitgevoerd om de ontwikkeling van hun prestaties te onderzoeken.

 

Rijgedragstest

Dit betreft de veiligheid en het rijplezier en meet de reactie van het voertuig en de banden bij het remmen, versnellen en sturen. De tests worden uitgevoerd op droge wegen (in alle rijomstandigheden) en op natte wegen (diverse besproeiingsomstandigheden). Het oordeel van de bestuurder en de door de geïntegreerde meetapparatuur verstrekte inlichtingen worden met elkaar gecombineerd.

De bekende bandenfabrikanten maken gebruik van al deze tests. Tot in 2012 bestond er geen wettelijke verplichting voor deze uitvoerige bandentests. Het Europese parlement heeft nu echter een nieuw verplicht bandenlabel systeem ingevoerd. Het label geeft drie interessante beoordelingscriteria weer: de energie-efficiëntie, de grip op natte wegen en het rolgeluid in decibel.

Niet alle fabrikanten beschikken over geavanceerde testcentra zoals het testcentrum te Ladoux van Michelin of het centrum van Bridgestone, in de nabijheid van Rome. De meer “exotische” fabrikanten op de bandenmarkt voeren niet al deze, uiterst kostbare tests uit die tevens een diepgaande kennis van het product vereisen. De banden die ze op de markt brengen voldoen uiteraard aan de wettelijke normen. We kunnen echter opmerken dat het onderzoek voor ontwikkeling van de zogenaamde Premium fabrikanten zijn vruchten afwerpt daar deze meestal de beste score behalen en de voorkeur genieten van de consument of de onafhankelijke testinstituten.

Deze test zijn slechts het zichtbare deel van het marktintroductie proces van nieuwe banden. Een band bestaat uit vrijwel 250 halffabrikaten die allemaal aan precieze analyses worden onderworpen, niet alleen als zelfstandig element maar tevens als bestanddeel van een band.